نتیجه انتخابات 96

تارنمای روستای مرگاب
نتیجه انتخابات 96

 ۱. بهروز شیرزاد ۱۴۸ رای
۲. حسن شیرزاد ۱۱۴ رای
۳. اکبر خرّم ۸۵ رای
۴. محبوبه شیرزاد ۸۴ رای
۵. علی شیرزاد ۶۰ رای

🔰🔰🔰

۱. روحانی ۱۶۴ رای
۲. رئیسی ۷۷ رای
۳. هاشمی طباء ۳ رای
۴. میرسلیم ۰ رای

 

🔰🔰🔰

 

فریم شهر:

 

- احمد علی شاه طوری

- عبدالعلی حاجی آقا زاده محمد آبادی

- امید مهدوی

- محمد رضا مهدوی

-مهدی یعقوبی

- علیرضا یعقوبی(علی البدل)

- سید هاشم قربانی(علی البدل)

- مراد علی باکری پهندری(علی البدل)

 

 

 

دوشنبه 01 خرداد 1396 1530 بازدید