گروه بندی مسابقات فوتسال یادواره شهدا

تارنمای روستای مرگاب
گروه بندی مسابقات فوتسال یادواره شهدا

 

جلسه ی قرعه کشی دوازدهمین دوره ی مسابقات فوتسال

یادواره ی شهدای دودانگه ساعت 19 چهارشنبه 95/11/20

در مسجد ولی عصر پل گردن با حضور نمایندگان تیم ها

از روستاهای دودانگه برگزار شد و 29 تیم شرکت کننده

در گروه های هشت گانه تقسیم شدند

که به شرح ذیل به اطلاع میرسد.

لازم به ذکراست گروه های 4و6و8 فعلا سه تیمه است.

 


 

گروه1: مرگاب سفلی_محمدآباد_شهدای قلقل_امیدپرکوه


گروه2: درزی کلا_دادوکلا ب_ورمزآباد_مرگاب علیا


گروه3: سنگده_جعفرکلا_قارن سرا_رسکت سفلی


گروه4: شهدای پرکوه_ولیک بن الف_دومیرکلا


گروه5: ولیک چال_تلارم_دادوکلا الف_ولیک بن ب


گروه6: مسکوپا_پارت کلا_سودکلا


گروه7: دامادکلا_دینه سر_جوانان پرکوه_استخرسر


گروه8: واودره_کرسب_جیجاد

 

همچنین زمان و مکان مسابقات 72 ساعت قبل اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

پنجشنبه 21 بهمن 1395 1530 بازدید