حاج عبدالحسین حقانی

تارنمای روستای مرگاب
حاج عبدالحسین حقانی

 

 

1) حمایت مالی برای لوله کشی آب نبی چشمه به مسجد، حمام و داخل محل


2)  تهیه مشعل حمام عمومی باز سازی شده


3) احداث سایبان برای مسافرین محترم


4) نصب تیرهای برق بتونی و روشنایی جاده آرامگاه به دکل


5) اهدا 100 میلیون تومان جهت احداث زمین ورزشی

 

 

 

 

چهارشنبه 19 خرداد 1395 1946 بازدید