اطلاعیه مهم دهیاری

تارنمای روستای مرگاب
اطلاعیه مهم دهیاری

1- حصار و فنس کش دور زمین کشاورزی بدون هماهنگی

با دهیاری، شورای اسلامی و جهاد کشاورزی ممنوع می باشد.

 

 

 

 

 

2- مهلت ثبت نام برای دریافت سند ساختمان و املاک

در داخل بافت روستا تا پایان فروردین 95 می باشد.

 

 

 3- رها کردن فاضلاب منازل مسکونی به معابر ممنوع می باشد.

لطفاً تا پایان فروردین 95 جمع آوری گردد.

در غیر اینصورت طبق مقررات برخورد میگردد.

 

 

 

 

4- مهلت پرداخت بهای خدمات سالانه شورا و دهیاری

سالهای 91 الی 94 تا پایان اردیبهشت 95 می باشد.

لذا عدم پرداخت آن با مصوب شورای اسلامی

مانع دریافت هرگونه خدمات عمومی در روستا می باشد.

 

 

 

سه شنبه 10 فروردین 1395 1562 بازدید