ماههای مازندرانی ( تبری) و تاثیر آن در چهره روستا به همراه شعر ...

تارنمای روستای مرگاب
ماههای مازندرانی ( تبری) و تاثیر آن در چهره روستا به همراه شعر ...

 

باوجود 12 ماه شمسی که در تقویمها به چشم می خورد به همان تعداد ماههای مازندرانی

از گذشته به یادگار مانده است و با نبود تقویم و بیسوادی مردم روستا در زمان گذشته بیشتر

از این طریق ماه ها را در روستا سپری می کردند. که شاید خواندن این مطالب برای شما مفید باشد

و ممنون می شوم با خواندن این مجموعه از من حقیر به دفاع از مردان و زنانی بپردازیم که سخت کوشیدند

و زیبا زیستند و با تلاش و هنر مثال زدنی خود این مجموعه را به یادگار گذاشتند که تقدیم شما می شود: 

نام و یادشان گرامی باد.

در ضمن هر کدام از این ماهها مراسم و مناسبت هایی را در خود جای داده و بنده هم ماهها

را به زبان شعر تقدیم می کنم.


 

ارکه ما

ده ما

وهمنه ما

نوروزه ما

فردینه ما

کرچه ما

هره ما

تیره ما

ملاره ما

شروینه ما

میره ما

اونه ما

فروردین

اردیبهشت

خرداد

تیر

مرداد

شهریور

مهر

آبان

آذر

دی

بهمن

اسفندارکه ما (arkeh ma) :  مصادف با ماه فروردین می باشد که با فرارسیدن بهار و آغاز سال نو طبیعت

با چهره بهاری اش زیبا به نظر می رسد و شکوفه های رنگ رنگ در همه جا به چشم می خورد.ته فـروردینه با ، مـن ارکــه مــاره

همــه جــا سبزه زار و لالــــه زاره

ونوشه دشت و صحرا کنده سوسو

بلبـل خـــونــه گنـه فصلــه بهـــاره

  


 

 

دما (dema) : مصادف با ماه اردیبهشت بوده و با شروع فصل کار و کشاورزی ،کم کم چهره روستا

به مرحله کاشت رفته و تلاش مردم روستا در این ماه ستودنی است.ته اردیبهشت با مــن شه ده مـاهـه

بگــــردم مــازرونـه اون هـــواره

للـه کارنه زمین رج کندی مشتی

پسو گیرنه وه لس لس تیمه جاره
 

وهمن ما (vahmeneh ma) : مصادف با ماه خرداد می باشد که تا حدودی زمین های کشاورزی

از مرحله کاشت عبور کرده و مردمان روستا همچنان به وجین و مراقبت از محصولات کشاورزی مشغول هستند.ته خـردادما گنی ، من وهمنه مــا

اسا دشته هـــارش سبزه قـــواره
 

عید ما (aydeh ma) : مصادف با ماه تیر می باشد و با وجود تابش خورشید

و فراوانی آب در شالیزار ها نشاهای برنج در حال رشد و نمو می باشند.ته تیرما مه همون نوروزه ماهه

تابسون ویندی این گرمه هواره


  

فردینه ما (ferdineh ma) : مصادف با ماه مرداد می باشد و که گرمای تابستان را در خود جای داده

و به روایتی هم به آن ماه پختن محصول انجیر( انجیرپجه ماه) هم می گویند .ته مردادهم  امــه فــردینه ماهه

عــرق زنده امـــه دیــم و دیاره


 

  


کرچه ما (kercheh ma) : مصادف با ماه شهریور می باشد که کم کم فصل دروی برنج آغاز شده

و در گوشه  گوشه زمینهای کشاورزی روستا جمعیتی  مشغول کار و تلاش دیده می شوند.

 

ته شهریور امه سه کرچه ماهه

شلوغ بیه زمینسر فصلـــه کاره


 


 

  


هره ما (hareh ma) : مصادف با ماه مهر می باشد که با شروع خرمن کوبی و آوردن محصولات کشاورزی

به منزل شادی در چهره هر روستایی بسیار دیدنی و هنگام رفتن دانش آموزان به مدرسه ها است.

 

ته مهرماه هم امه سه هره ماهه

مدرسه ور بـوین کیجا ریکـاره

 
تیره ما (tireh ma) : مصادف با ماه آبان می باشد و زمان برداشت مرکبات ، اینبار جمعیت روستا

در باغ ها برای چیدن پرتقال و نارنگی مشغول می باشند.

 

ته آبان هم امـه تیرمــا ره گنه

تمـومـه لت و لتکا مشته باره
 

ملاره ما (melareh ma): مصادف با ماه آذر می باشد که با وجود پائیز زیبا و فصل ریزش برگ زرد درختان

چهره روستا هم دیدنی می باشد.

 

ته آذرهـم امــــه مــلاره ماهه

بچا بچا هـــوا وه چنده خــاره

شروینه ما (shervineh ma) : مصادف با ماه دی می باشد که با وجود بادهای پائیزی و نم نم باران

و همچنین سردی آغاز زمستان  چهره جدیدی در طبیعت روستا بوجود می آید.

 

ته دی ماه هم امه شروینه ماهه

بـوین چله شــوی بچـــا بچــاره
 

میره ما (mireh ma) : مصادف با ماه بهمن می باشد و کم کم با بارش برف زیبا چهره روستا

با پوشش سفید تزئین گشته و شکر و سپاس خدا از طرف کشاورزان دیدنی می باشد.

 

ته گنی بهمن و مـن گمبه میـر ما

برو بیرون بوین این ورف و واره
 

اونه ما (oneh ma) : مصادف با ماه اسفند می باشد و با شمارش معکوس برای سال تحویل

و آغاز سالی جدید در گوشه و کنار روستا  و شکوفه های کوچک بهاری خبر از سال نو را می هند.

 

ته با اسفند من هــم گمبه اونه ما

زمسـون شـونه ونــه پش بهــاره

انـه عید و خنه ره  زنــه گــردی

تکون دنه زنان شه رخت و لاره

برو یـاد بی  تــه مــاه مـازرونی

بئین یــاد بیاریم اون قــدیماره***

تهیه کننده و شاعر : میر حمزه طاهری هریکنده ای نوپا

http://harikandeh.blogsky.com/

 


شنبه 10 بهمن 1394 1614 بازدید