برنامه بازیها و نتیجه مرحله یک چهارم جام 11

تارنمای روستای مرگاب
برنامه بازیها و نتیجه مرحله یک چهارم جام 11

بازی های مرحله ی یک هشتم نهایی

 

بازی های جام یادواره شهدای دودانگه


روز پنجشنبه مورخه 24 / 10 / 1394

 

 

در سالن دانشکده امام محمد باقر (ع) برگزارخواهد شد .

 

 

پاجی «الف»   -   پرکوه «ج» 

    « ساعت 20 »

 

-------------------------------------- 

*استخرسر   -   دادوکلا «ب» 

   « ساعت 45 : 20 »

 

------------------------------------- 

*پاجی «ب»   -   پرکوه «الف»

 « ساعت 30 : 21 »

 

----------------------------------------- 

*مرگاب علیا   -   دادوکلا «الف» 

« ساعت 15 : 22 »

 

 

 

 


 

پاجی «الف» 1  -  1 پرکوه «ج»

 

پرکوه در ضربات پنالتی 4 بر 3 به برتری رسید

 

-------------------------------------- 

*استخرسر  1 -  1 دادوکلا «ب» 

 

استخرسر در ضربات پنالتی 5 بر 4 به برتری رسید

------------------------------------- 

*پاجی «ب»  1 -  0 پرکوه «الف»

 

 

----------------------------------------- 

*مرگاب علیا 0  -  7 دادوکلا «الف» 

 

 

 

 

 

شنبه 19 دی 1394 1514 بازدید