بازگشت همه بسوی اوست

تارنمای روستای مرگاب
بازگشت همه بسوی اوست

 

 

با نهایت تاسف و تاثر درگذشت شادروان یدالله خرّم را به اطلاع عموم میرسانیم.


 

مراسم سوم آنمرحوم پنجشنبه 17 دی  94

 

در مسجد امام سجاد (ع) روستای مرگاب علیا بصرف ناهار برگزار میگردد.

 

 

 

 

برای آنمرحوم علو درجات و برای بازماندگان صبر و شکیبایی را از خداوند متعال خواستاریم.

 

 

 

چهارشنبه 16 دی 1394 1476 بازدید