بازیکنان دعوت شده جهت حضور در بازیهای یادواره

تارنمای روستای مرگاب
بازیکنان دعوت شده جهت حضور در بازیهای یادواره

 

اعداد ذکر شده شماره پیراهن بازیکنان می باشد.

 

 


بازیکنان ذیل لطفاً روز جمعه ضمن همراه داشتن یک قطعه عکس


و گاردپا راس ساعت 12:45 در سالن حضور داشته باشند.

 

 

 

1   وحید شیرزاد   فرزند   میرعلی

2   احمد شیرزاد   فرزند   حسینعلی

3   محمود کاظمی   فرزند   کوچکعلی

4   سهیل شیرزادی   فرزند   عزت الله

6   آرمان شیرزاد   فرزند   ایرج

7   ناصر شیرزادی   فرزند   حسینعلی

8   احسان شیرزاد   فرزند   محمد

9   محمد شیرزاد   فرزند   حسینعلی

10   هادی شیرزاد   فرزند   حسینعلی

22   میلاد شیرزاد   فرزند   اصغر

 

 

چهارشنبه 02 دی 1394 1610 بازدید