مرحوم آیت الله عبدالرزاق شریعتی

تارنمای روستای مرگاب
مرحوم آیت الله عبدالرزاق شریعتی

فرزند مرحوم آیت الله محمد تقی شریعتمدار در سنه 1258 ه.ش در روستای مرگاب و در خانواده علم

و فقاهت متولد گردید. پس از تحصیل علوم مقدمات، مدتی در حوزه علمیه شهر ساری مشغول فراگیری

علوم دینی گردید. سپس بنا به علاقه شخصی و خواست پدر بزرگوارشان همانند اجداد عالم خود به

نجف اشرف هجرت نموده و قریب به ده سال در محضر علمای بزرگ آن حوزه بهره ها برد.

 


چهارشنبه 03 تیر 1394 1435 بازدید