جمعیت و سکنه فعلی

تارنمای روستای مرگاب
جمعیت و سکنه فعلی

 

جم

خرین آمار جمعیتی، روستای مرگاب دارای 1500 نفر جمعیت


با 350خانوار که 70 خانوار مقیم روستا، 250 خانوار مقیم ساری و


بقیه در تهران وسایر شهرها اقامت دارند.


بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با


ایجاد زیر ساختهای عمرانی و فرهنگی کسانی که بناچار برای


پیدا کردنشغل و کسب درآمد به شهرها مهاجرت کرده بودند،


به خاطر مشکلات وفشارهای روانی ناشی از زندگی ماشینی


مجدداً میل بازگشت به زادگاهخویش یه خصوص در ایام تابستان


را در خود احساس نمودند.این امر سبب شد بعضی از خانواده ها


خانه های فرسوده و قدیم راتخریب و به جای آن خانه هایی با


تلفیقی از معماری جدید و سنتی بنا کنند.


خوشبختانه روند ساخت وساز هر روز شتاب و رونق بیشتری یافته،


امید و علاقه به زندگی در روستا را برای خانواده هایی که مهاجرت


نکرده بودند افزایش داده و چهره جدیدی از روستای مرگاب را


به نمایش گذارده است.

 


چهارشنبه 03 تیر 1394 1497 بازدید