۱۰هکتار از گندم زارهای مرگاب در آتش سوخت

تارنمای روستای مرگاب
 ۱۰هکتار از گندم زارهای مرگاب در آتش سوخت

به گزارش ساری 62، در پي کسب خبري در ساعت 18 روز 28 خرداد ماه از مرکز فوريت هاي پليسي 110 شهرستان ساري مبني بر وقوع آتش سوزي در اراضي کشاورزي روستاي" مرگاو سفلي" بخش دودانگه، ماموران انتظامي اين بخش سريعاً به محل حادثه عزيمت کردند.

ماموران با حضور محل حادثه در بررسي هاي اوليه دريافتند، حدود 10 هکتار از مزارع گندم متعلق به پنج نفر از اهالي اين روستا بعلت نامعلومي دچار حريق شد.

با حضور عوامل آتش نشاني،حريق مهار شد ولي با توجه به حجم بالاي آتش سوزي،کليه محصول زراعي اين زمين ها در آتش سوخت.

 

یکشنبه 31 خرداد 1394 2575 بازدید