پایان مسابقات فوتسال جام یادواره شهدا

تارنمای روستای مرگاب
پایان مسابقات فوتسال جام یادواره شهدا

مسابقات رده بندی و فینال رده پیشکسوتان و جوانان در روز جمعه 94/3/8

در سالن خیری مقدم انجام و نتایج زیر بدست آمد:


رده بندی جوانان: سنگده 3 - محمدآباد 0


 

 

فینال جوانان: پاجی 2 - پرکوه 0

 

 


 

 

رده بندی پیشکسوتان: رسکت علیا 2 - تلاوک 0


فینال پیشکسوتان:پرکوه 4 - کرسب 1

 

 

 


 

 

ضمنا در مراسم پایانی جناب آقای دامادی نماینده محترم شهرستان ساری و میاندورود

در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان حضور داشتند.

 

 

 

یکشنبه 10 خرداد 1394 1505 بازدید